Altres

Danys al vehicle assegurat.
Danys propis al vehicle amb franquícia.
Danys propis al vehicle sense franquícia

En els danys propis si es contractés amb franquícia, s'ha de tenir en compte que s'aplicarà la franquícia seleccionada per cop