Danys Corporals al Conductor

Mort: 30.000€

Invalidesa Física permanent 600.00 € per cada punt (barem annexo llei 30/95)

Màxim fins a 60.000.00€