Assistència en Viatge

És una prestació complementària que s'inclouen la assegurança i que facilita tota classe d'assistència quan es troba fora del seu domicili tant si és utilitzant el vehicle, com en qualsevol altre mitjà de transport. Inclou:

Trasllat de persones
Hospedaje de familiar acompanyant
Assistència sanitària en l'estranger
Recerca de medicaments
Auxili en carretera
Remolcaje del vehicle
Abandó legal del vehicle
Enviament de chofer professional
Recerca d'equipatges
Duplicats de documents
Transport d'animals domèstics
Pupil·latge del vehicle
Recerca de peça de recanvi
Transmissió de missatges urgents

Sumes assegurades


Assistència en viatge de les persones transportades i el vehicle , posa a la disposició dels passatgers el mitjà més econòmic per a la per a arribar al lloc de destinació o retorn al domicili. Pel que fa al vehicle, envia una grua per a desplaçar-lo al taller més proper, una vegada en aquest taller si el vehicle supera les hores o dies de paralització es podrà repatriar el vehicle al seu domicili

A tenir en compte


Per a la majoria d'entitats per a la cobertures obligatori cridar al telèfon de propi d'assistència.

Comprovar el dur el telèfon d'assistència i llegir les cobertures que disposa


100 %

Sense Límit Excepte:

Fins a 6.000,00 € en l'Assistència Sanitària.
El Valor venal de el vehicle en abandó.
Fins a 300,00 € en el Rescat del vehicle