Retirada de Permís de Conduir

Aquesta garantia abona a l'assegurat un subsidi mensual establert en les condicions de la pòlissa en el cas que li sigui retirat el permís de conducció, sempre que es compleixi les circumstàncies següents:

Per sentència judicial ferma arran d'un accident de circulació en el qual hagi intervingut el vehicle assegurat i així mateix hagi culpa o negligència per part de l'assegurat

Per resolució governativa ferma que afecti igualment a l'assegurat per infraccions comeses amb el vehicle assegurat, que exclou la retirada del carnet a causa de l'impagament de multes o la participació de l'assegurat en apostes o desafiaments