EMENGO
 
PRESENTACIÓ emengo
 
SERVEIS emengo
empreses
particulars
 
PRODUCTES emengo
assegurances combinades
assegurances automòbils
assegurances industrials
assegurances construcció
assegurances de crèdit
responsabilitat civil
inversió-estalvi
salut-vida
as. impagament lloguers
 
DOCUMENTACIÓ emengo
 
NOTICIES emengo
 
CONTACTE emengo
 
LOCALITZACIÓ emengo
   
EmengoTrans
 

Inversió - Estalvi


Els Fons d'Inversió permeten fer tot tipus d'inversions, des de Lletres del Tresor, bons i obligacions (Deute Públic de l'Estat en general) fins a accions en borsa i altres valors mobiliaris, i tot això sense les despeses, complicacions i amb importants avantatges fiscals. A més, s'han convertit en un excel·lent sistema d'estalvi-inversió a mitjan i llarg termini.

Els plans de Pensions i de Jubilació, té el ferm propòsit que vostè pugui mantenir el ritme de vida actual en el futur i no haver de dependre únicament del Sistema Públic de Pensions.

Té a la seva disposició una gran varietat de Planes de Pensions que li permeten obtenir un patrimoni per a gaudir-lo durant la seva jubilació i, alhora, beneficiar-se d'una gran rendibilitat, contemplant diferents possibilitats d'inversió

Per a invertir en el futur, comença ara

fons d'inversió

plans de jubilació i pensions


mail contacto castellano català