EMENGO
 
PRESENTACIÓ emengo
 
SERVEIS emengo
empreses
particulars
 
PRODUCTES emengo
assegurances combinades
assegurances automòbils
assegurances industrials
assegurances construcció
assegurances de crèdit
responsabilitat civil
inversió-estalvi
salut-vida
as. impagament lloguers
 
DOCUMENTACIÓ emengo
 
NOTICIES emengo
 
CONTACTE emengo
 
LOCALITZACIÓ emengo
   
EmengoTrans
 

Notícies - EsdevenimentsLa rendibilitat dels Plans de Pensions Individuals arriba al 6,2%
Els Plans de Pensions del Sistema Individual van registrar una rendibilitat anual mitjana del 6,2% fins a novembre, segons Inverco. Els de Renda Variable van ser els quals van assolir la millor dada, amb una rendibilitat del 18,8%, seguits per Renda Variable Mixta, amb un 11,5%.
Per altra banda, un estudi de ICEA revela que l'últim trimestre és el qual registra major activitat a Planes de Pensions: En 2004, el 55% de les aportacions es va realitzar en aquest període. També és quan hi ha un major increment de nous partícips (un 75%). El percentatge de partícips de nova producció respecte al total va anar d'un 17% en 2004, amb un 27% de les aportacions. L'aportació mitja dels partícips de nova producció és gairebé un 80% superior a la de la resta de partícips.
 
Poques variacions en les quotes de mercat de les Assegurances en el 2005
Durant 2005, s'han produït poques variacions en les quotes de mercat del sector assegurador, ja que hi ha hagut menys fusions i adquisicions que en 2004, i la majoria d'entitats i grups han crescut de manera orgànica, sense aportacions externes, segons una estadística de ICEA. Així, els 10 primers grups controlen el 50,5% del mercat; els 20 primers, el 69,0%, i els 30 primers, el 79,6%.
Altre informe de ICEA assenyala que un 37% dels costos de tecnologies de les asseguradores es destina al personal. D'aquesta xifra, un 63% correspon al personal intern i la resta, a subcontratado. Les altres partides inclouen els equips, amb un 18% del total; el programari, amb el 17%; els serveis, amb un 16%, i les telecomunicacions, amb un 11%.
 
La Rebaixa de l'Impost sobre Cosines per a transportistes, pendent de ractificación
La Resolució de la Direcció general de Transports, aprovada pel consell de Ministres del 21 d'octubre, que aprovava una rebaixa del 75% en l'Impost sobre Cosines de assegurança per als transportistes en 2006 no és aplicable encara, ja que no ha superat el corresponent tràmit parlamentari. Aquesta mesura va ser una de les quals va evitar que la tardor passada continuessin les mobilitzacions dels transportistes. Està previst que la mesura s'aprovi durant aquest primer trimestre.
Per altra banda, la web de la DGSFP ha inclòs la Norma de Valoració del Pla de Comptabilitat d'Entitats Asseguradores, aprovat per RD 2014/1997 de 26 de desembre, en la qual s'estableixen els criteris de valoració dels títols de Renda Fixa i s'explica el seu "valor de mercat".
 
 
 
 
 

mail contacto castellano català