EMENGO CORREDURIA D'ASSEGURANCES, manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent a cada moment en matèria de protecció de dades, i a l'efecte de donar compliment a aquest compromís, ha redactat la següent Política de Protecció de Dades.
EMENGO CORREDURIA D'ASSEGURANCES, com propietari del portal emengo.com i de conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni en el formulari de sol·licitud d'informació de la pàgina web, seran utilitzats exclusivament per a contestar a la seva consulta o comentari, sense que passin a formar part de cap fitxer amb dades de caràcter personal, procedint posteriorment a la seva cancel·lació