EMENGO
 
PRESENTACIÓ emengo
 
SERVEIS emengo
empreses
particulars
 
PRODUCTES emengo
assegurances combinades
assegurances automòbils
assegurances industrials
assegurances construcció
assegurances de crèdit
responsabilitat civil
inversió-estalvi
salut-vida
as. impagament lloguers
 
DOCUMENTACIÓ emengo
 
NOTICIES emengo
 
CONTACTE emengo
 
LOCALITZACIÓ emengo
   
EmengoTrans
 

Responsabilitat Civil


Responsabilitat Civil Animals
Garanteix els danys a tercers que accidentalment pugui ocasionar la seva mascota.
assegurança obligatori quan es tracti de gossos de races considerades perilloses per l'Organisme competent de cada Comunitat. Aquesta garantia de danys a tercers podrà complementar-se amb cobertures de capitals assegurats en cas de defunció de l'animal o despeses veterinàries, conseqüència d'accidents.

 

Responsabilitat Civil Comunitats
Danys a tercers que puguin ocasionar les zones comunes del seu edifici i amb la consideració dels copropietaris com tercers enfront de les comunitats

 

Responsabilitat Civil d'Explotació
Garanteix el pagament de les indemnitzacions pecuniàries que l'assegurat hagi de satisfer com civilment responsable dels danys materials, corporals i perjudicis consecuenciales causats involuntàriament a tercers d'acord amb les lleis vigents.

 

Responsabilitat Civil per Accident Laboral
Garanteix la Responsabilitat Civil per lesions o mort sofertes per empleats com a conseqüència d'un accident laboral. Si bé aquest tipus de risc queda cobert per l'assegurança obligatòria d'accidents de treball i altres prestacions complementàries de la seguretat social, l'empleat perjudicat pot reclamar a l'empresa una indemnització complementària basant-se en possibles deficiències de la seguretat en el treball, reclamació contemplada i expressament consentida en el principi de compatibilitat de les indemnitzacions segons s'establix en la Llei General de la Seguretat Social.

 

Si els productes exposats no cobrixen les seves necessitats, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres, buscarem si escau i la solució adequada a la seva necessitat.
mail contacto castellano català