EMENGO
 
PRESENTACIÓ emengo
 
SERVEIS emengo
empreses
particulars
 
PRODUCTES emengo
assegurances combinades
assegurances automòbils
assegurances industrials
assegurances construcció
assegurances de crèdit
responsabilitat civil
inversió-estalvi
salut-vida
as. impagament lloguers
 
DOCUMENTACIÓ emengo
 
NOTICIES emengo
 
CONTACTE emengo
 
LOCALITZACIÓ emengo
   
EmengoTrans
 

Assegurances Combinades


Pensats per a comerços, comunitats (tant habitatges com despatxos) i llar, tant en propietat com en lloguer, amb àmplies cobertures i màxima flexibilitat en la seva contractació.

Una assegurança per al comerç, garanteix el desenvolupament del seu negoci i no es veurà paralitzat per un imprevist.

Si la seva llar està dintre d'una comunitat de propietaris, ha de tenir en compte la importància que estigui protegida per a evitar riscos que puguin afectar a la seva pròpia llar.

Un assegurança de llar, ha de cobrir els riscos i imprevists i és una garantia per a gaudir de la tranquil·litat de la seva llar

Dintre dels segurs combinats, trobem:

Assegurances per a Comerços i Despatxos

Assegurances per a Comunitats

Assegurances per a la Llar


 

Assegurances per a Comerços i Despatxos
El seu comerç o despatx necessita d'una assegurança específica amb cobertures dissenyades a les seves necessitats. Existeix un ampli espectre de solucions específiques

Possibles Garanties a Contractar

Incendi
Actes vandálicos
Explosió
Robatori
Cristalls i rètols
Caiguda de llamp
Fum
Inundació
Responsabilitat civil
Impactes en les façanes
Fenòmens atmosfèrics
Pèrdues de beneficis
Despeses fixes
Accidents treballadors
Accidents de clients

 

Assegurances per a Comunitats
Existeix una pòlissa dirigida a les comunitats de propietaris. Les seves cobertures són les mateixes que la del assegurança combinat de la llar, fins i tot la Responsabilitat civil enfront de tercers per fets en els quals existeixi culpa de les persones que estan al seu servei. Aquesta pòlissa no estan cobertscobrits els danys per aigua produïts en els habitatges particulars.

Els immobles en règim de Comunitat de propietaris tenen en el mercat assegurador unes excel·lents pòlisses específiques amb garanties que cobrixen gairebé la totalitat dels successos imprevists. Així mateix es poden assegurar:

Edificis d'habitatges amb règim de copropietat
Edificis d'oficines
Edificis comercials Edificis destinats al lloguer

El multirisc de comunitats de propietaris és un producte pensat per a cobrir les necessitats amb un doble enfocament, segons l'extensió de la cobertura: danys per instal·lacions comunes o per instal·lacions comunes i privades.

Posibles Garantías a Contratar

Incendi
Actes vandàlics
Danys elèctrics
Canonades privades
Assistència 24h.
Explosió
Riscos de la naturalesa
Robatori
Cristalls
Caiguda de llamp
Fum
Danys per aigua
Responsabilitat civil

 

Assegurances per a la Llar
És un producte desenvolupant per a propietaris i inquilins d'habitatges

Perquè tots les llars són distints disposem una assegurança específica per a cada tipus d'habitatge.

La clau d'un assegurança per a la llar és que cobreixi riscos i imprevists. Una cridada telefònica és suficient per a resoldre qualsevol incident de forma ràpida

Possibles Garanties i sumes assegurades

Incendi, explosió i llamp

100 %

Responsabilitat civil

Si un escapi d'aigua o de gas en la seva casa, causa desperfectes a altres habitatges contigus, cridi'ns.
Cobrim les despeses i atenem qualsevol reclamació judicial, en aquest i molts altres casos
30.050 €

Danys per aigua

100 %

Danys estètics

6.000 €

Robatori

100 %

Atracament fora de la llar assegurada

60 %

Robatori de claus

Inclòs

Aliments congelats

300 €

Cristalls, sanitaris, marbre i plaques vitroceràmiques

Inclòs

Assistència en la llar

Inclòs. Posem a la seva disposició una xarxa de professionals, les 24 hores del dia

Serveis Jurídics

Si no està conforme amb la reparacions, o li ha estat augmentat injustificadament el preu del lloguer, li proporcionarem assessoria i la protecció jurídica que precisi

mail contacto castellano català