EMENGO
 
PRESENTACIÓ emengo
 
SERVEIS emengo
empreses
particulars
 
PRODUCTES emengo
assegurances combinades
assegurances automòbils
assegurances industrials
assegurances construcció
assegurances de crèdit
responsabilitat civil
inversió-estalvi
salut-vida
as. impagament lloguers
 
DOCUMENTACIÓ emengo
 
NOTICIES emengo
 
CONTACTE emengo
 
LOCALITZACIÓ emengo
   
EmengoTrans
 

Assegurances de Crèdit


Protegim el seu negoci

Si realitza vendes a crèdit en el mercat interior, com en l'exterior pot cobrir els impagados.

Aquesta assegurança Li oferix tota la informació necessària per al seu negoci

Estudia i Classifica un a un tots els seus clients, ajudant-li a la selecció dels mateixos.

Si no li paguen es gestiona el cobrament en el seu nom, primer per via amistosa, i esgotada aquesta, per la via judicial per a la recuperació del deute

Si les gestions de cobrament, no resultessin , se li indemnitza.

La assegurança de crèdit és deduïble fiscalment, permetent-li un finançament bancari molt mes favorable.mail contacto castellano català