EMENGO
 
PRESENTACIÓ emengo
 
SERVEIS emengo
empreses
particulars
 
PRODUCTES emengo
assegurances combinades
assegurances automòbils
assegurances industrials
assegurances construcció
assegurances de crèdit
responsabilitat civil
inversió-estalvi
salut-vida
as. impagament lloguers
 
DOCUMENTACIÓ emengo
 
NOTICIES emengo
 
CONTACTE emengo
 
LOCALITZACIÓ emengo
   
EmengoTrans
 

Serveis a Empresas


Gerència de Risc
És el procés de planificar, organitzar, dirigir i controlar les activitats i recursos d'un negoci, per a minimitzar efectes adversos dels possibles accidents que li afectin, al menor cost possible.

Entenem la gerència de risc com l'aplicació de la identificació, avaluació i control dels riscos del negoci

Premi aquí per a decargar en format PDF el qüestionari per a ofertes PYME
 

El nostre servei inclou
És el procés de planificar, organitzar, dirigir i controlar les activitats i recursos d'un negoci, per a minimitzar efectes adversos dels possibles accidents que li afectin, al menor cost possible.

Entenem la gerència de risc com l'aplicació de la identificació, avaluació i control dels riscos del negoci. Inspecció Enginyeria

Es realitza a través d'enginyers en prevenció i seguretat.

 

Identificació, valoració, anàlisi i avaluació dels riscos
A partir de l'informe generat treballem amb els departaments implicats per a estudiar els diferents nivells de probabilitat i gravetat d'ocurrència.

S'inclou en l'informe les recomanacions de millora de per a riscos i càlcul detallat dels possibles escenaris que es poden produir

 

Anàlisi del programa d'assegurances
Estudi detallat dels contractes d'assegurança actuals.
Disseny del programa d'assegurances i proposta de la política a planificar
Càlcul dels nivells de retenció.
Transferència a través de clàusules en els contractes mercantils.

 

Predicció, prevenció, protecció
Desenvolupament del Pla de control i millores per a eliminar i reduir riscos.
Elaboració de Planes d'emergència i contingència.

 

Finançament dels riscos
Retenció de Franquícies, manques, deduïbles, límits de les possibles indemnitzacions
Transferència per a Contracte distint de l'assegurança: clàusules d'exoneració, subministraciones..
Pòlissa de assegurança (contractació a través de corredories)

 

Missió i Actuació
Proporcionem als responsables eines per a ajuda en la presa de decisions respecto les polítiques de prevenció i finançament de riscos per al negoci

Efectuem anàlisi, seguiment i control dels riscos, de l'actuació de la corredoria, de les pòlisses, cabdals assegurats i possibles sinistres

Coordinem les futures millores i adaptacions pertinents en funció de l'evolució del negoci.
Col·laborem en l'elaboració dels plans d'emergència i contingència.
Col·laboració amb el departament d'Enginyeria de Seguretat Pla d'Emergència.
Pla de Contingència.
Informes elaborats periòdicament.
Estudi professional de riscos.

 

Beneficis
Millores en prevenció de sinistres
Reducció de possibles danys en accidents
Rapidesa en la recuperació d'activitat
Coneixement de la situació real actual
Qualitat i millor adaptació de les cobertures
Optimització en cosines d'assegurances
Menor dedicació de la direcció a la gestió de prevenció-segurs
mail contacto castellano català