EMENGO
 
PRESENTACIÓ emengo
 
SERVEIS emengo
empreses
particulars
 
PRODUCTES emengo
assegurances combinades
assegurances automòbils
assegurances industrials
assegurances construcció
assegurances de crèdit
responsabilitat civil
inversió-estalvi
salut-vida
as. impagament lloguers
 
DOCUMENTACIÓ emengo
 
NOTICIES emengo
 
CONTACTE emengo
 
LOCALITZACIÓ emengo
   
EmengoTrans
 

Serveis a Particulars


Si desitja informació detallada de cadascun dels nostres productes de risc pot consultar cadascun d'ells en la secció de productes. Els trobarà agrupats en funció de les següents categories:

Combinats
Per a sectors com el comerç, comunitats i llar amb algunes de les garanties més usuals de cadascun d'ells.

Automòbils
Informació dels automòbils, ciclomotores i motocicletes, detallant cadascuna de les garanties pròpies d'aquests productes. Es detallen també els condicionats i les sumes assegurades en les cobertures de cada risc.

Industrials
Inclou les assegurances d'avaria de maquinària, danys materials, riscos en tràfic de mercaderies segons el mitjà de transport i el risc per la pèrdua de beneficis.

Responsabilitat Civil
Productes exclusius en el cas d'agressió d'animals , comunitats, explotació, o accidents laborals en els quals es produïx lesió o mort d'empleats.

Inversió - Estalvi
Productes d'inversió subjectes a la tributació i els seus pertinents avantatges fiscals tant dels fons d'inversió en valors mobiliaris, amb les seves diferents modalitats així com altres productes pensats per a l'estalvi a llarg termini tals com plans de pensions i de jubilació.

Salut - Vida
Aquí trobarà informació sobre com assegurar a vostè i els seus familiars. Assegurances sobre accidents, previsions, subsidis, salut, vida, vida estalvi i vida risc. Podrà escollir entre les diferents modalitats el qual millor s'adapti a les seves necessitats.

   

Si els productes exposats no cobrixen les seves necessitats, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres, buscarem si escau i la solució adequada a la seva necessitat.mail contacto castellano català